Kazalniki kakovosti

V III. poglavju Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) je opredeljeno področje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti.

V Lekarni OPLOTNICA v skladu z veljavno zakonodajo vzdržujemo in spremljamo sistem kakovosti, ki vključuje organizacijsko strukturo, postopke, procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse. Politiko kakovosti uporabljamo kot način vodenja v smeri nenehnega izboljševanja delovanja lekarne.

Dolgoročni cilji za ohranjanje kakovosti in varnosti v naši lekarni:

 • Ohranjanje ali morda še izboljšanje nivoja naših storitev.
 • Redno strokovno izobraževanje zaposlenih.
 • Ustvarjanje pozitivnega delovnega vzdušja.
 • Stalno posodabljanje tako opreme kot delovnega procesa.
 • Skrb za zdravo in varno delovno okolje.
 • Skrb za okolje.
 • Skrb za pozitivno vzdušje uporabnikov naših storitev.

Zagotavljanje kakovosti in varnosti v lekarni:

 • Kakovost in varnost v naši lekarni zagotavljamo z najpomembnejšim kazalnikom kakovosti za naše delo, to je KOMPLIANCA. Magister farmacije, ki izda zdravilo na recept, razumljivo poda navodila za varno in učinkovito uporabo zdravila in pacienta tudi pouči, kako pravilno hraniti zdravilo, posebej če gre za hladno verigo. Kadar presodi, da je potrebno ukrepanje z vidika predpisov, učinkovitosti ali varnosti zdravljenja z namenom izboljšanja zdravljenja pacienta ali zmanjšanja stroškov zdravljenja, izvede farmacevtsko intervencijo. Zato se zaposleni redno strokovno izobražujemo in tako ohranjamo licenco za svoje delo.
 • Zagotavljamo primerno okolje za hrambo zdravil. Redno merimo temperaturo v prostoru in v hladilniku.
 • Poslujemo samo preko registriranih veledrogerij.
 • Izvajamo notranje nadzore, imamo redne strokovne nadzore preko LZS in vsakih pet let ponovno verifikacijo lekarne preko MZ.
 • Spremljamo odpoklice zdravil, prehranskih dopolnil in živil za posebne zdravstvene namene.
 • Redno kontroliramo skadence zdravil.
 • Zbiramo zdravila s pretečenim rokom uporabe in skrbimo za njihovo strokovno uničenje tako, da jih vrnemo registriranemu grosistu.
 • Sporočamo morebitne neželjene stranske učinke zdravil na IVZ.
 • Redno vzdržujemo merilne naprave in delovno opremo.

Nekatere od navedenih kazalnikov evidentiramo, ostale pa samo ustno preverjamo skozi komunikacijo z uporabniki naših storitev.

 

 

 

2020 © lekarna-oplotnica.si, vse pravice pridržane